polski

englishKONTAKT

  DAL THM SA
  Grzybowska 12/14
  00-132 Warszawa

  Telefon: +48 22 654 00 09
  +48 22 654 11 44
  Fax: +48 22 654 00 77
  E-mail: dal@dal.com.pl
  trade1@dal.com.pl


  Rejestr Przedsiębiorców:

  Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
  KRS 0000175589
  NIP: 526-030-00-84
  Kapitał zakładowy: 899 998 zł