polski

englishTRANSAKCJE SPECJALNE

    DAL THM sp. z o.o. już w latach sześćdziesiątych rozpoczęła realizację trudnych i niekonwencjonalnych transakcji handlowych, takich jak switch, clearing, barter, reeksport, countertrade oraz typu kompensacyjnego.

    Te nietypowe i wymagające dużego doświadczenia operacje pozwalają na odzyskanie przeterminowanych zagranicznych należności clearingowych i wolnodewizowych oraz zawieranie kontraktów, gdy partner handlowy dysponuje tylko lokalną walutą.

    DAL THM sp. z o.o. doprowadziła do rozliczenia przeterminowanych wierzytelności na rachunkach clearingowych z licznymi krajami w Europie, Azji i Afryce poprzez reeksport lokalnych towarów na rynki trzecie.