polski

englishTRANSAKCJE SPECJALNE

    DAL THM SA już w latach sześćdziesiątych rozpoczęła realizację trudnych i niekonwencjonalnych transakcji handlowych, takich jak switch, clearing, barter, reeksport, countertrade oraz typu kompensacyjnego.

    Te nietypowe i wymagające dużego doświadczenia operacje pozwalają na odzyskanie przeterminowanych zagranicznych należności clearingowych i wolnodewizowych oraz zawieranie kontraktów, gdy partner handlowy dysponuje tylko lokalną walutą.

    DAL THM SA doprowadziła do rozliczenia przeterminowanych wierzytelności na rachunkach clearingowych z licznymi krajami w Europie, Azji i Afryce poprzez reeksport lokalnych towarów na rynki trzecie.

    Zajmujemy się również konwersją wierzytelności, często w sytuacjach gdy wydają się one nie do odzyskania.

    W transakcjach typu kompensacyjnego oraz countertrade DAL THM SA uczestniczy w wypełnianiu kontraktowych zobowiązań eksporterów wobec importerów zagranicznych dotyczących obowiązku równoległego zakupu określonych towarów z kraju importera.